Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Trung cấp LLCT
Điểm lớp TC LLCT-HC A131 K21 (Thanh Miện)

Môn thi: Tư Tưởng Hồ Chí Minh. Ngày thi: 10/11//2016 (Tải về)
Môn thi: LL về Đảng và LSĐ CS VN . Ngày thi: 16/12/2016. (Tải về)
Môn thi: ĐLCS (Tải về)
Môn thi: Nhà nước và Pháp luật (Tải về)
Môn thi: Quản lý HCNN  (Tải về)
 
Các tin mới hơn
Điểm lớp TC LLCT-HC B16 K21 (BỆNH VIỆN ĐA KHOA)(30/10/2019)
Các tin cũ hơn
Điểm lớp TC LLCT - HC A135 (TX Chí Linh)(30/10/2019)
Điểm lớp TC LLCT-HC A140 (TX Chí Linh)(29/10/2019)
Điểm lớp TC LLCT - HC B19 (Trường Quân sự tỉnh)(29/10/2019)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương