Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Thông báo
Triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone trên thiết bị di động thông minh

Ngày 06/8/2020, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Công văn số 2832/UBND-VP về việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone trên thiết bị di động thông minh.

        Ngày 06/8/2020, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Công văn số 2832/UBND-VP về việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone trên thiết bị di động thông minh. Đây là ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần, bảo vệ cộng đồng, phòng chống dịch Covid-19 đã được Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế ra mắt chính thức.

Theo đó, để tăng cường kiểm soát, hỗ trợ công tác kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Hải Dương đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Thủ trưởng các Sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh:

- Chỉ đạo, yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và người lao động của đơn vị cài đặt ứng dụng Bluezone trên thiết bị di động thông minh cá nhân; cử người kiểm soát, ghi nhận các hoạt động vào, ra của người đến làm việc tại trụ sở, yêu cầu mọi người đến làm việc phải cài đặt và chạy ứng dụng Bluezone. Đăng hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone lên Cổng thông tin điện tử tỉnh và các Trang thông tin điện tử của đơn vị mình quản lý.

- Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh, các tổ chức Đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức Hội phát động phong trào cài đặt và hỗ trợ đoàn viên, hội viên trong tổ chức mình và người lao động cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone.

- Giao Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh tuyên truyền đến các doanh nghiệp đang hoạt động trong khu công nghiệp cho người lao động cài đặt ứng dụng Bluezone.

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở đào tạo trên địa bàn yêu cầu giáo viên, sinh viên và học sinh có điện thoại di động thông minh cài đặt cho mình và cho người thân. Nhắn tin đến phụ huynh khuyến khích cài đặt ứng dụng Bluezone cho mình và gia đình.

- Giao Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo thực hiện hiển thị thông báo đề nghị cài đặt và thông tin hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone tại các bến tàu xe, các phương tiện giao thông vận tải công cộng...

- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn các nhà hàng, khách sạn, tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên lĩnh vực văn hóa... trên địa bàn tỉnh phổ biến, khuyến nghị khách hàng cài đặt ứng dụng Bluezone khi sử dụng dịch vụ hoặc ra vào trụ sở; triển khai hình ảnh tuyên truyền bản in và dán nơi công cộng, điểm đông người. Bản điện tử chiếu ở các bảng điện tử trong thang máy và các địa điểm công cộng.

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là Đài Phát thanh cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã, Fanpage Trang Tin Hải Dương và trang Zalo Chính quyền điện tử tỉnh về tăng cường tuyên truyền cho người dân thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cơ quan thông tin, báo chí tổ chức đưa tin và định kỳ nhắc lại trên các phương tiện truyền hình, phát thanh, các báo của tỉnh Hải Dương

- Các doanh nghiệp viễn thông, Bưu điện tỉnh hỗ trợ hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone trên các phương tiện quảng bá, pannel của đơn vị; yêu cầu nhân viên trong doanh nghiệp triển khai cài đặt ứng dụng và hướng dẫn cài đặt ứng dụng khi giao dịch với khách hàng.

2. Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc triển khai cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone để giúp ngành Y tế và các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh:

- Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, huy động sự tham gia mạnh mẽ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tích cực vận động, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone để góp phần đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

- Giao nhiệm vụ cho UBND các xã, phường, thị trấn triển khai tuyên truyền đến người dân trên địa bàn thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở và định kỳ nhắc lại. Giao nhiệm vụ cho Tổ công tác ở các thôn, khu dân cư (đã được thành lập theo Thông báo Kết luận số 1660-TB/TU ngày 30/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) đi từng nhà dân tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone hoặc có thể lựa chọn cách thức triển khai phù hợp, bảo đảm các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

3. Cách thức thực hiện:

Tài liệu tuyên truyền và thông tin chi tiết về ứng dụng Bluezone được đăng tải trên website: https://www.bluezone.gov.vn.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone:

- Cách 1: Truy cập vào website: https://www.bluezone.gov.vn và chọn “Cài đặt”.

- Cách 2: Vào CHPlay (trên thiết bị di động dùng hệ điều hành Android) hoặc Appstore (thiết bị di động dùng hệ điều hành iOS). Tiếp theo, gõ từ khóa “Bluezone” tại ô tìm kiếm. Chọn ứng dụng Bluezone (Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông) rồi cài đặt.

Sau khi cài đặt phải mở ứng dụng, tiếp theo nhập số điện thoại cá nhân đang sử dụng để xác thực, chọn “Tiếp tục” để tổng đài gửi mã xác thực, chọn “Tự động điền mã”, chọn mã tổng đài vừa gửi, chọn “Xác thực” và cho phép Bluezone truy cập các quyền cần thiết. Lưu ý: Luôn bật bluetooth trong quá trình sử dụng.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Thông tin và Truyền thông qua địa chỉ Email: nguyenminhkha @haiduong.gov.vn (hoặc điện thoại: 0220.3897.353) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.