Nhiệt liệt chào mừng 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021)!
Kế hoạch
Kế hoạch bế giảng lớp Trung cấp LLCT -HC A168 -Khóa 23 (Mở tại thị xã Kinh Môn)