Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão!
Kế hoạch
Kế hoạch bế giảng lớp Trung cấp LLCT -HC A168 -Khóa 23 (Mở tại thị xã Kinh Môn)