Tổ chức - Nhân sự
Phòng Đào tạo


 

Họ và tên

ThS. Đặng Thị Hương

Chức vụ

Trưởng phòng

Năm sinh

 1968

Email

 

 

 

Họ và tên

ThS. Trần Thị Lan Anh

Chức vụ

Phó Trưởng phòng

Năm sinh

1977

Email

 

 

 

Họ và tên

CN Nguyễn Thị Trinh

Chức vụ

Chuyên viên

Năm sinh

1971

Email

 

 

 

Họ và tên

ThS. Nguyễn Thị Kim Hoa

Chức vụ

Chuyên viên

Năm sinh

1976

Email

 

 

 

Họ và tên

ThS. Nghiêm Thị Hà

Chức vụ

Chuyên viên

Năm sinh

1986

Email

 

Các tin mới hơn
Ban Giám hiệu(02/12/2019)
Các tin cũ hơn
Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị(02/12/2019)
Phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông tin - Tư liệu(02/12/2019)
Khoa Dân vận(02/12/2019)
Khoa Xây dựng Đảng(02/12/2019)
Khoa Nhà nước và Pháp luật(02/12/2019)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương