Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Hải Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Khai giảng, bế giảng
Khai giảng lớp Bồi dưỡng Lãnh đạo cấp phòng - Khoá 6 năm 2020


Sáng 09/3/2020 Trường Chính trị tỉnh Hải Dương phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng  - Khoá 6 năm 2020 mở tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương.

Dự Lễ khai giảng lớp học có TS. Lê Xuân Huy, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hải Dương; các đồng chí đại diện khoa, phòng; giảng viên trực tiếp giảng dạy Trường Chính trị tỉnh Hải Dương và đông đủ học viên lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng.

TS. Lê Xuân Huy, Phó hiệu trưởng phát biểu khai giảng lớp học
 

TS. Lê Xuân Huy, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hải Dương phát biểu khai giảng lớp học. Khóa học nhằm cập nhật, nâng cao năng lực, kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng để thực hiện tốt trách nhiệm, nhiệm vụ, có khả năng định hướng và tìm kiếm các trang thiết bị kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản lý, điều hành công tác để thực thi chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp phòng, góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ công chức trong tiến trình cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa,...

Về nội dung của khóa học bao gồm các phần sau:

+Phần I: Kiến thức, kỹ năng quản lý và lãnh đạo chung của cấp phòng;

+Phần II: Kiến thức, kỹ năng quản lý và lãnh đạo theo 03 lĩnh vực: nội chính, kinh tế- tài chính và văn hóa- xã hội;

+Phần III: Đi thực tế, ôn tập và viết bài thu hoạch.

Chương trình khóa học đa dạng, đối tượng tham gia khóa học là các đồng chí cán bộ, công chức đang giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng. Để lớp học đạt được kết quả tốt đồng chí đề nghị sau:

-Về nội dung: cần đảm bảo thật tốt nội dung của từng chuyên đề và toàn bộ chương trình của lớp học; vừa cung cấp những kiến thức cơ bản, vừa bổ sung những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn các kỹ năng cụ thể trong lãnh đạo cấp phòng phù hợp với đối tượng và yêu cầu của lớp học.

-Về phương pháp: cần áp ụng phương pháp giảng dạy tích cực đối với các chuyên đề thuộc chương trình lớp học kết hợp sử dụng phương tiện hiện đại trong bài giảng, phong phú, sinh động.

-Đối với các đồng chí tham gia lớp học:

+Thứ nhất, các đồng chí học viên sắp xếp công việc ở cơ quan, tập trung học tập, nghiên cứu để nắm vững nội dung chương trình, các kiến thức, kỹ năng được đào tạo.

+Thứ hai, xác định đúng động cơ, mục đích học tập nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng trong hoạt động lãnh đạo quản lý.

+Thứ ba, tích cực, chủ động trong quá trình học tập, mạnh dạn trao đổi, chia sẻ với báo cáo viên, giảng viên để đạt được hiệu quả cao nhất trong học tập.

+Thứ tư, thực hiện tốt các nội quy, quy chế do nhà trường và lớp học đề ra.

-Về phía nhà trường và các cơ quan sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công lớp học.

Với niềm tin đó đồng chí Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hải Dương tin tưởng rằng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa 5 thành công tốt đẹp.

Trần Thị Hiền

Các tin mới hơn
Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A 158- k23(15/05/2020)
Các tin cũ hơn
Bế giảng lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A160 - Khoá 23 (Thành phố Hải Dương)(10/03/2020)
Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A180- Khóa 25 năm 2020 – 2021 (Mở tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương)(07/03/2020)
Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên Chính Khoá 31 (02/03/2020)
Bế giảng lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A157 - Khoá 23 (huyện Thanh Hà)(24/02/2020)
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên K65 ( năm 2020 mở tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Cẩm Giàng)(05/01/2020)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương