Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)!
Khai giảng, bế giảng
Khai giảng lớp Bồi dưỡng Bí thư, cấp ủy viên chi, Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020- 2025 (lớp thứ nhất tại huyện Ninh Giang)

Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2022 và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương, Trường Chính trị tỉnh Hải Dương phối hợp với Ban chỉ đạo huyện Ninh Giang khai giảng lớp Bồi dưỡng cấc ủy cấp cơ sở đối với các xã và thị trấn trong huyện.