Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Khai giảng, bế giảng
Khai giảng lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động của Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã tại Thành phố Chí Linh

Thực hiện kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc mở lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động của Đại biểu HĐND cấp xã, tỉnh hải Dương, nhiệm kỳ 2021-2026, Sáng 04/7/2022 Ban chỉ đạo tỉnh tổ chức lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động của Đại biểu HĐND cấp xã tại TP Chí Linh gồm 194 đại biểu. Dự Lễ khai giảng có Ts. Lê Xuân Huy, Phó BTĐU, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hải dương; đồng chí Nguyễn Thu Hường, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, PCT HĐND Thành phố Chí Linh; các đồng chí Thường vụ Thành ủy; đại diện lãnh đạo phòng QLĐT& NCKH; Báo cáo viên trực tiếp giảng dạy và đông đủ học viên của lớp học.

        ThS. Lê Văn Thủy, Trưởng phòng QLĐT& NCKH Trường Chính trị tỉnh Hải Dương công bố các Quyết định mở lớp, phân công giáo viên chủ nhiệm lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động của Đại biểu HĐND cấp xã năm 2022 của Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Hải Dương.

Phát biểu Khai giảng lớp học Ts. Lê Xuân Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hải Dương nhấn mạnh: HĐND có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống cơ quan quyền lực ở địa phương, cơ sở. HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.... thực tiễn đã chứng minh, chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND phụ thuộc chất lượng và hiệu quả hoạt động của từng đại biểu HĐND, mỗi đại biểu dân cử có trình độ, năng lực, có khả năng bao quát các vấn đề KT-XH, khả năng giao tiếp, thuyết trình, biết lắng nghe, thấu hiểu, biết phân tích, tổng hợp khái quát….. sẽ làm cho chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND được nâng lên. Vì vậy đòi hỏi mỗi đại biểu HĐND phải thường xuyên học tập, và rèn luyện nâng cao trình độ và kiến thức về mọi mặt thì mới đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn và của cử tri giao cho….

Mục đích của lớp Bồi dưỡng Đại biểu HĐND năm 2022 nhằm trang bị cho Đại biểu HĐND cấp xã những kiến thức pháp luật, phương pháp và kỹ năng cơ bản trên các lĩnh vực hoạt động của HĐND, cập nhật kiến thức về tình hình phát triển KT-XH, quốc phòng- an ninh của tỉnh trong giai đoạn hiện nay, qua đó góp phần giúp cho Đại biểu nâng cao năng lực hoạt động của mình, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND.

Lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động của Đại biểu HĐND cấp xã tại TP Chí Linh  nhiệm kỳ 2021-2026  sẽ  được giới thiệu và nghiên cứu 06 chuyên đề theo kế hoạch của UBND tỉnh. Bao gồm:

Chuyên đề 1: Tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và những  vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp xã;

Chuyên đề 2: Chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp xã;

Chuyên đề 3: Kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND cấp xã;

Chuyên đề 4: Kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu HĐND cấp xã;

Chuyên đề 5: Kỹ năng của đại biểu HĐND cấp xã trong tham gia xây dựng ban hành nghị quyết;

Chuyên đề 6: Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong hoạt động của đại biểu HĐND cấp xã.

Đây là những chuyên đề hết sức cơ bản, thiết thực trong việc nâng cao kiến thức và năng lực hoạt động của Đại biểu HĐND các cấp.

Lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động của Đại biểu HĐND cấp xã của TP Chí Linh nhiệm  kỳ 2021-2026  đạt được kết quả tốt đẹp đồng chí đề nghị:

Một là, mỗi đại biểu dự lớp Bồi dưỡng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, bố trí, sắp xếp thời gian hợp lý, khoa học, tham gia nghe giới thiệu đầy đủ các chuyên đề, tích cực nghiên cứu nội dung, tập trung trao đổi, thảo luận và đặt câu hỏi làm sáng tỏ những vấn đề cùng quan tâm.

Hai là, các đồng chí giảng viên, báo cáo viên cần chuẩn bị thật tốt những nội dung của các chuyên đề cũng như các vấn đề có liên quan, kết hợp phương pháp giới thiệu chuyên đề cho phù hợp để  lớp Bồi dưỡng có chất lượng và hiệu quả cao.

Ba là, Đồng chí quản lý lớp cần tăng cường phối hợp với các đồng chí được phân công phụ trách lớp của Thành phố, các trưởng đoàn của các xã, phường thực hiện tốt công tác quản lý học viên, đảm bảo hiệu quả, chặt chẽ theo đúng nội quy, quy chế học tập,

Bốn là, đề nghị các đồng chí lãnh đạo, Thường trực HĐND, UBND Thành phố phối hợp thật tốt với nhà trường trong việc tổ chức lớp học, chỉ đạo các bộ phận giúp việc, phục vụ lớp học cần đảm bảo tốt các điều kiện cho lớp học được thực hiện theo đúng kế hoạch của UBND tỉnh đã phê duyệt,

Năm là, Ngay sau khi lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động của Đại biểu HĐND cấp xã tại TP Chí Linh kết thúc, Ban tổ chức lớp học đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai các lớp cấp xã tiếp theo được thực hiện tốt hơn.

Với sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự quan tâm phối hợp chặt chẽ giữa Ban chỉ đạo các lớp Bồi dưỡng, của Trường Chính trị tỉnh Hải Dương, các đồng chí Thường trực HĐND, UBND Thành phố và các cơ quan liên quan; với tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, vượt khó khăn của các đại biểu HĐND các xã, phường của Thành phố nhiệm kỳ 2021- 2026 lần này sẽ thành công tốt đẹp.

Lễ khai giảng kết thúc được tổ chức ngắn gọn, trang trọng. Sau lễ Khai giảng các Đại biểu HĐND các xã, phường của Thành phố bắt đầu nghiên cứu, học tập các chuyên đề theo chương trình đã đề ra.

                                Nguyễn Thị Trinh, Chuyên viên, Phòng QLĐT&NCKH
Các tin mới hơn
Khai giảng lớp Bồi dưỡng Bí thư, cấp ủy viên chi, Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020- 2025 (lớp thứ nhất tại huyện Ninh Giang) (11/08/2022)
Bế Giảng lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động cho Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021- 2026 (Lớp thứ ba và lớp thứ tư mở của Thành phố Hải Dương) mở tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương.(04/08/2022)
Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị A.208- Khóa 27 năm học 2022 - 2023 (mở tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Ninh Giang) (01/08/2022)
Khai giảng lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động của Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương (lớp thứ nhất và lớp thứ 2)(27/07/2022)
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên- K73 – năm 2022, tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương(06/07/2022)
Các tin cũ hơn
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng Lãnh đạo quản lý cấp phòng - Khoá 12 năm 2022 (mở tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương)(03/07/2022)
Khai giảng 02 lớp Trung cấp lý luận chính trị A206 và A. 207 - Khóa 27 năm học 2022 - 2023 (mở tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương)(28/06/2022)
Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính Khóa 37 - năm 2022, tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương(16/06/2022)
Khai giảng lớp trung cấp Lý luận Chính trị tập trung A205-K27 tại Trường Chính Trị(13/06/2022)
Lễ Bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại tỉnh Hải Dương (khóa học 2020-2022)(26/05/2022)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín