Tổ chức - Nhân sự
Phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông tin - Tư liệu


 

Họ và tên

TS. Phạm Xuân Thiên

Chức vụ

Trưởng phòng

Năm sinh

 1972

Email

 

 
 

 

Họ và tên

ThS. Nguyễn Hồng Tuyến

Chức vụ

Phó Trưởng phòng

Năm sinh

 1968

Email

 

 

 

Họ và tên

ThS. Lê Thị Liên

Chức vụ

Phó trưởng phòng

Năm sinh

1981

Email


 

 

Họ và tên

ThS. Trần Thị Hiền

Chức vụ

Chuyên viên

Năm sinh

1980

Email

hiencthd@gmail.com

 

 

Họ và tên

CN Đào Thị Thúy

Chức vụ

Chuyên viên

Năm sinh

1970

Email

 

Các tin mới hơn
Ban Giám hiệu(02/12/2019)
Phòng Đào tạo(02/12/2019)
Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị(02/12/2019)
Các tin cũ hơn
Khoa Dân vận(02/12/2019)
Khoa Xây dựng Đảng(02/12/2019)
Khoa Nhà nước và Pháp luật(02/12/2019)
Khoa Lý luận Mác Lê-nin - Tư tưởng Hồ Chí Minh(02/12/2019)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương