Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Sự việc - sự kiện
Tổ chức thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A171- khoá 24 (tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương)

Sáng 8/8/2020, Trường Chính trị tỉnh Hải Dương tổ chức khai mạc kỳ thi tốt nghiệp Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính A171- khoá 24. Dự Lễ khai mạc có TS. Lê Xuân Huy, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hải Dương, Phó chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp, Trưởng ban coi thi; các đồng chí trong Hội đồng thi và đông đủ học viên lớp A171- K24 dự thi tốt nghiệp.

Toàn cảnh khai mạc kỳ thi

ThS. Đỗ Thị Phương, Phó Trưởng phòng QLĐT& NCKH, thư ký Hội đồng thi tốt nghiệp công bố các quyết định về việc thành lập Hội đồng thi; các Ban thuộc Hội đồng thi; lịch thi; Quyết định công nhận học viên đủ điều kiện dự thi và phổ biến một số điểm cần lưu ý của quy chế thi tốt nghiệp.