Chung sức, đồng lòng, toàn dân, toàn quân phòng chống dịch COVID - 19!
Thông báo
Thông báo môn thi, lịch thi tốt nghiệp. Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị -Hành chính A74 –k24.

Các tin mới hơn
THÔNG BÁO V/V TRIỂN KHAI VIẾT BÀI THAM LUẬN HỘI THẢO KHOA HỌC HOÀN THIỆN CÁC TIÊU CHÍ XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HẢI DƯƠNG ĐẠT TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHUẨN MỨC I GIAI ĐOẠN 2022 - 2026(18/08/2021)
Thông báo số 64- TB/TCT, ngày 06/5/2021.Kết luận của hiệu trương tại Hội nghị giao ban 05 năm 2021(17/05/2021)
Thông báo về việc phòng, chống dịch bệnh Covid 19 ở các lớp Trung cấp Lý luận Chính trị Hành Chính, các lớp bồi dưỡng(30/01/2021)
Thông báo môn thi, Lịch thi tốt nghiệp Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành Chính B30 k24, mở tại TTGDTX,NN,TH, tỉnh Hải Dương.(08/01/2021)
Thông báo môn thi, lịch thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A172 –k24 (Mở tại huyện Kim Thành)(12/12/2020)
Các tin cũ hơn
Thông báo môn thi, lịch thi tốt nghiệp lớp trung cấp lý luận chính trị -Hành chính A170 –k24. (Mở tại thành phố chí linh)(15/10/2020)
Thông báo về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá xe ô tô Fordv Laser GH BKS 34B -1329(15/10/2020)
Thông báo môn thi và lịch thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC A.163-K.23 (mở tại huyện Ninh Giang)(31/08/2020)
Thông báo môn thi và lịch thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC A.166-K.23 (mở tại huyện Bình Giang)(31/08/2020)
THÔNG BÁO MÔN THI, LỊCH THI TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH a171- K24 (mở tại trường chính trị tỉnh)(24/07/2020)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín