Chung sức, đồng lòng, toàn dân, toàn quân phòng chống dịch COVID - 19!
Tin trong tỉnh
Khai mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII

Sáng 3.12, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII khai mạc Hội nghị lần thứ hai.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII
Hội nghị tập trung xem xét, thảo luận về các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KTXH) năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021; tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020, phương án bổ sung ngân sách địa phương năm 2021; báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025; báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.

Hội nghị lần này cũng thảo luận Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; thủ trưởng một số sở, ngành, đoàn thể không phải là Tỉnh ủy viên; Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; phó các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.