Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Sự việc - sự kiện
Hội nghị hội thảo khoa học và sơ kết cụm thi đua số 4 khu vực đồng bằng sông hồng các trường chính trị tỉnh trong khối thi đua thuộc Học viện Chính Trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Trong 2 ngày (28-29/6/2020) tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Hội thảo “Đánh giá kết quả 5 năm triển khai thực hiện Đề án về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020” và tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2020 của Cụm thi đua số 4 các trường chính trị tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-TĐ ngày 15/6/2020 của Cụm thi đua số 4 các trường chính trị tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng về việc tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, trong hai ngày 28/6/2020 và 29/6/2020 tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị Hội thảo khoa học “Đánh giá kết quả 5 năm triển khai thực hiện Đề án về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020” và tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2020 của Cụm thi đua số 4 các trường chính trị tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Tại Hội thảo khoa học “Đánh giá kết quả 5 năm triển khai thực hiện Đề án về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020” đã có 03 tham luận được trực tiếp trình bày tại Hội thảo.

      Tại Hội nghị Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2020 của Cụm thi đua số 4 các trường chính trị tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Hồng, đại diện của 09 trường trong Cụm đã được thông qua dự thảo Báo cáo Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Cụm thi đua số 4. Với kết quả 06 tháng đầu năm của các Trường chính trị, đại diện 09 trường trong Cụm thống nhất với báo cáo về phương hướng và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của các trường chính trị trong Cụm là phù hợp và khả thi.

Các thành viên cụm thi đua số 4 các trường chính trị tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng về sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020

      Đến dự Hội nghị “Đánh giá kết quả 5 năm triển khai thực hiện Đề án về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2020 của Cụm thi đua số 4 các trường chính trị tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng, đồng chí Hoàng Chí Hướng phó ban tổ chức tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh cũng chia sẻ những kinh nghiệm bước đầu của Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về thành lập Hội đồng đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh, qua đó Ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh đã tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong chỉ đạo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh Quảng Ninh, góp phần thực hiện thắng lợi Đề án về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh.

ThS. Nguyễn Văn Tứ

Phó trưởng phòng TC - HC - QT

 
Các tin mới hơn
Khoa Xây dựng Đảng họp tiến hành đánh giá kết quả công tác tháng 7/2020 và triển khai nhiệm vụ tháng 8/2020.(10/08/2020)
Tổ chức thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A171- khoá 24 (tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương)(10/08/2020)
Tổ chức Hội nghị xét duyệt điều kiện tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC A162 - Khóa 23 (mở tại huyện Thanh Miện ) (08/08/2020)
Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A173- khoá 24 ( Tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Hải Dương)(04/08/2020)
Lực lượng tự vệ Trường Chính trị tỉnh ra quân huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2020(04/08/2020)
Các tin cũ hơn
Hội nghị Duyệt điều kiện viết khóa luận, thi tốt nghiệp và bốc thăm môn thi tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị- hành chính A168 – Khoá 24 (huyện Kinh Môn)(19/06/2020)
Hội nghị Duyệt điều kiện viết khóa luận, thi tốt nghiệp và bốc thăm môn thi tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị- hành chính A162 – Khoá 23 huyện Thanh Miện)(09/06/2020)
Trường Chính trị tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị giao ban tháng 6/2020(01/06/2020)
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên K67 – năm 2020, tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương(29/05/2020)
Tổ chức Hội nghị bốc thăm môn thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC A165 - Khóa 23 (28/05/2020)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương