Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) - Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn!
Khai giảng, bế giảng
Trường Chính trị tỉnh Hải Dương phối hợp với Thường trực HĐND và UBND huyện Tứ kỳ khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động cho Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 (Lớp thứ nhất)

Thực hiện kế hoạch số 36/KH/TCT, ngày 10/5/2022 của Trường Chính trị tỉnh Hải Dương về việc mở lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động của Đại biểu HĐND cấp xã, tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021-2026, Sáng 10/05/2022 Trường Chính trị tỉnh Hải Dương phối hợp với Thường trực HĐND và UBND huyện Tứ kỳ tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động của Đại biểu HĐND cấp xã tại huyện Tứ Kỳ (lớp thứ nhất từ ngày 10/5 đến ngày 12/5/ 2022 gồm 283 đại biểu.