Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Khai giảng, bế giảng
Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng năm 2019 (Lớp thứ 5) Tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương

Sáng 6/9/2019 Trường Chính trị tỉnh Hải Dương phối hợp với Học viện Hành chínhQuốc gia đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng năm 2019 (Lớp thứ 05) mở tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương.

Dự Lễ khai giảng lớp học có ThS. Đặng Thị Mai, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hải Dương; đồng chí Nguyễn Hữu Tài, Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương; các đồng chí đại diện khoa, phòng; giảng viên trực tiếp giảng dạy Trường Chính trị tỉnh Hải Dương và 68 học viên lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng.
 
ThS. Đặng Thị Hương, Trưởng phòng Đào tạo công bố các quyết định mở lớp, quyết định phân công giáo viên chủ nhiệm lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa 5 năm 2019 (Lớp thứ 05) của Ban giám hiệu Trường chính trị tỉnh Hải Dương.
ThS. Đặng Thị Mai, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hải Dương phát biểu khai giảng lớp học, đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ được Chủ tịch Hồ Chí Minh coi là “Công việc gốc của Đảng” bởi mọi sự thành công hay thất bại của sự nghiệp cách mạng đều do cán bộ tốt hay kém. Đặc biệt, đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp càng có vai trò quyết định đối với sự thành công của quá trình xây dựng và phát triển đất nước.
Về mục tiêu của khóa học: Khóa học nhằm cập nhật, nâng cao năng lực, kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng để thực hiện tốt trách nhiệm, nhiệm vụ, có khả năng định hướng và tìm kiếm các trang thiết bị kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản lý, điều hành công tác để thực thi chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp phòng, góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ công chức trong tiến trình cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa,...
Về nội dung của khóa học bao gồm các phần sau:
+Phần I: Kiến thức, kỹ năng quản lý và lãnh đạo chung của cấp phòng;
+Phần II: Kiến thức, kỹ năng quản lý và lãnh đạo theo 03 lĩnh vực: nội chính, kinh tế- tài chính và văn hóa- xã hội;
+Phần III: Đi thực tế, ôn tập và viết bài thu hoạch.
Chương trình khóa học đa dạng, đối tượng tham gia khóa học là các đồng chí cán bộ, công chức đang giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng. Để lớp học đạt được kết quả tốt đồng chí đề nghị sau:
-Về nội dung: cần đảm bảo thật tốt nội dung của từng chuyên đề và toàn bộ chương trình của lớp học; vừa cung cấp những kiến thức cơ bản, vừa bổ sung những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn các kỹ năng cụ thể trong lãnh đạo cấp phòng phù hợp với đối tượng và yêu cầu của lớp học.
-Về phương pháp: cần áp ụng phương pháp giảng dạy tích cực đối với các chuyên đề thuộc chương trình lớp học kết hợp sử dụng phương tiện hiện đại trong bài giảng, phong phú, sinh động.
-Đối với các đồng chí tham gia lớp học:
+Thứ nhất, các đồng chí học viên sắp xếp công việc ở cơ quan, tập trung học tập, nghiên cứu để nắm vững nội dung chương trình, các kiến thức, kỹ năng được đào tạo.
+Thứ hai, xác định đúng động cơ, mục đích học tập nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng trong hoạt động lãnh đạo quản lý.
+Thứ ba, tích cực, chủ động trong quá trình học tập, mạnh dạn trao đổi, chia sẻ với báo cáo viên, giảng viên để đạt được hiệu quả cao nhất trong học tập.
+Thứ tư, thực hiện tốt các nội quy, quy chế do nhà trường và lớp học đề ra.
-Về phía nhà trường và các cơ quan sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công lớp học.
Với niềm tin đó đồng chí Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hải Dương tin tưởng rằng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa 5 thành công tốt đẹp.
Đào Thị Thúy
Các tin mới hơn
Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên Chính Khoá 33 (mở tại huyện Gia Lộc)(01/07/2020)
Bế giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ Đoàn cơ sở năm 2020 tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương (27/06/2020)
Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A184- Khóa 25 năm 2020 – 2022 (Mở tại Trung tâm Giáo dục Thường Xuyên – Ngoại ngữ, tin học tỉnh Hải Dương) (27/06/2020)
Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A182 và A183 - Khóa 25 năm 2020 – 2021 (Mở tại Công An tỉnh Hải Dương)(22/06/2020)
Khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ Đoàn cơ sở năm 2020 (Lớp thứ nhất) tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương (18/06/2020)
Các tin cũ hơn
Khoa Lý luận Mác -Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh thực hiện kế hoạch nghiên cứu thực tế năm 2019 tại xã Hưng Thái, Huyện Ninh Giang(21/11/2019)
Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A175. Khóa 24 năm 2019-2021 (Mở tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Nam Sách)(21/11/2019)
Bế giảng lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A161 - Khoá 23(21/11/2019)
Bế giảng lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A145 - Khoá 22(21/11/2019)
Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A176 - khóa 24 (2019 - 2021) tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tứ Kỳ(21/11/2019)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương