Chung sức, đồng lòng, toàn dân, toàn quân phòng chống dịch COVID - 19!
Sự việc - sự kiện
Tổ chức Hội nghị duyệt thi, viết khóa luận và bốc thăm môn thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC B30 - Khóa 24.

Chiều 05/01/2021 Trường Chính trị tỉnh Hải Dương, Hội đồng thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính B30 - Khoá 24 (mở tại Trung Tâm Giáo dục Thường xuyên – Ngoại Ngữ và Tin Học) đã duyệt điều kiện viết khóa luận,thi và tổ chức bốc thăm lựa chọn môn thi tốt nghiệp. Chủ trì Hội nghị có Th.S Đặng Thị Mai, phó Hiệu trưởng,  phó Chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp. Tham dự có các đồng  chí trong Hội đồng thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính B30 - Khoá 24.

Th.S Đặng Thị Mai, phó Hiệu trưởng, chủ trì hội nghị duyệt thi, viết khóa luận và bốc thăm thi tốt nghiệp