Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Sự việc - sự kiện
Khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ Dân vận cấp cơ sở năm 2020 (lớp thứ tư) tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương

Sáng 24/11/2020 Trường Chính trị tỉnh Hải Dương phối hợp với Ban Dân vận  tỉnh tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ Dân vận cấp cơ sở năm 2020 (lớp thứ tư). Dự lễ khai giảng có ThS. Đặng Thị Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Chính tri tỉnh Hải Dương; ThS. Nguyễn Văn Nhang, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương; đại diện lãnh đạo các phòng chức năng của Trường; giảng viên, báo cáo viên trực tiếp giảng dạy Trường Chính trị tỉnh và đông đủ học viên của lớp học.