Chung sức, đồng lòng, toàn dân, toàn quân phòng chống dịch COVID - 19!
Chương trình
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2640/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ)

Chương trình được thiết kế theo hướng tiếp cận từ tổng quát đến cụ thể, được phân định thành 3 phần (Kiến thức chung, kiến thức quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ, kỹ năng ). Trong mỗi phần có các chuyên đề phù hợp với đối tượng và tính chất công việc của ngạch chuyên viên. Cụ thể:

1.      Khối lượng kiến thức và thời gian

a) Chương trình gồm 16 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo, chia thành 4 phần chính:

- Phần 1: Kiến thức chung, gồm 08 chuyên đề giảng dạy và 01 chuyên đề báo cáo, với tổng thời lượng là 108 tiết;

- Phần 2: Kiến thức quản lý nhà nước đối với ngành và lãnh thổ, gồm 01 chuyên đề giảng dạy, 01 chuyên đề báo cáo, ôn tập, kiểm tra, với tổng thời lượng là 36 tiết.

- Phần 3: Các kỹ năng, gồm 07 chuyên đề,  ôn tập, kiểm tra với tổng thời lượng là 122 tiết.

- Phần 4: Khai giảng, đi thực tế, viết tiểu luận thình huống, bế giảng: 54 tiết.

b) Tổng thời gian bồi dưỡng là 8 tuần (40 ngày làm việc) với tổng thời lượng là 320 tiết (8 tuần x 5 ngày/tuần x 8 tiết/ngày), trong đó:

 

STT

Hoạt động

Số tiết

1

Lý thuyết

100

2

Thảo luận, thực hành

120

3

Chuyên đề báo cáo

24

4

Ôn tập

16

5

Kiểm tra

6

6

Hướng dẫn viết tiểu luận tình huống

4

7

Viết tiểu luận tình huống

30

8

Đi thực tế

16

9

Khai giảng, bế giảng

4

Tổng cộng

320

 

2.      Cấu trúc của chương trình

Phần I

KIẾN THỨC CHUNG

STT

Chuyên đề, hoạt động

Số tiết

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

Tổng

1

Nhà nước trong hệ thống chính trị

8

4

12

2

Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

8

4

12

3

Công vụ, công chức

8

4

12

4

Đạo đức công vụ

8

4

12

5

Thủ tục hành chính nhà nước

8

4

12

6

Quản lý tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước

8

4

12

7

Hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước

8

4

12

8

Cải cách hành chính nhà nước

8

4

12

9

Chuyên đề báo cáo: Thực tiễn quản lý hành chính nhà nước tại bộ, ngành và địa phương

8

4

12

Tổng

72

36

108

Phần II

KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THEO NGÀNH VÀ LÃNH THỔ

STT

Chuyên đề, hoạt động

Số tiết

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

Tổng

1

Tổng quan quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ

8

4

12

2

Chuyên đề báo cáo: Thực tiễn quản lý nhà nước theo ngành/lĩnh vực và lãnh thổ ở Việt Nam

8

4

12

4

Ôn tập

 

 

8

5

Kiểm tra (lần 1)

 

 

4

Tổng

16

8

36

Phần III

CÁC KỸ NĂNG

STT

Chuyên đề

Số tiết

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

Tổng

1

Kỹ năng quản lý thời gian

4

12

16

2

Kỹ năng giao tiếp hành chính

4

12

16

3

Kỹ năng làm việc nhóm

4

12

16

4

Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin

4

12

16

5

Kỹ năng lập và quản lý hồ sơ

4

12

16

6

Kỹ năng soạn thảo văn bản

4

12

16

7

Kỹ năng viết báo cáo

4

12

16

8

Ôn tập

 

 

8

9

Kiểm tra (lần 2)

 

 

2

Tổng

28

84

122

Phần IV

KHAI GIẢNG, ĐI THỰC TẾ, VIẾT TIỂU LUẬN, BẾ GIẢNG

STT

Hoạt động

Số tiết

1

Khai giảng

2

2

Đi thực tế

16

3

Hướng dẫn viết tiểu luận tình huống

4

4

Viết tiểu luận tình huống

30

5

Bế giảng

2

Tổng số

54

Các tin mới hơn
Chương trình công tác tháng 8 năm 2021(09/08/2021)
Chương trình công tác tháng 4/2021(06/04/2021)
chương trình công tác tháng 11 năm 2020(04/11/2020)
Các tin cũ hơn
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH(30/04/2020)
Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng(30/04/2020)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín