Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Trung cấp LLCT
Điểm lớp TC LLCT-HC B16 K21 (BỆNH VIỆN ĐA KHOA)

Môn thi: Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị & NNPL . Ngày thi: 31/12//2016 (Tải về)
Môn thi: Những vấn đề cơ bản về QLHCNN. Ngày thi: 11/3//2017 (Tải về)
Môn thi: NV CTĐ (Tải về)
Môn thi: ĐLCS (Tải về)
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Điểm lớp TC LLCT-HC A131 K21 (Thanh Miện)(30/10/2019)
Điểm lớp TC LLCT - HC A135 (TX Chí Linh)(30/10/2019)
Điểm lớp TC LLCT-HC A140 (TX Chí Linh)(29/10/2019)
Điểm lớp TC LLCT - HC B19 (Trường Quân sự tỉnh)(29/10/2019)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương