Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Sự việc - sự kiện
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên K67 – năm 2020, tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 đã được Thường trực tỉnh ủy và UBND tỉnh Hải Dương cho ý kiến và phê duyệt. Đồng thời, nhằm đổi mới nội dung chương trình và nâng cao năng lực, trình độ, góp phần hoàn chỉnh tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho đội ngũ công chức, viên chức theo quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ. Trường Chính trị tỉnh Hải Dương khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên K67

29/5/2020