Chung sức, đồng lòng, toàn dân, toàn quân phòng chống dịch COVID - 19!
Lịch giảng dạy
Lịch giảng dạy và học tập các lớp tháng 8/2020 (chỉnh sửa)

11/9/2020
Lịch học tháng 8/2020 chỉnh sửa (đính kèm file
Lịch lớp A169-Gia Lộc chỉnh sửa (đính kèm file)
Lịch lớp A170-Chí Linh chỉnh sửa (đính kèm file)
Lịch lớp A172-Kim Thành chỉnh sửa (đính kèm file)
Lịch lớp A174-Tại trường chỉnh sửa (đính kèm file)
Lịch lớp A175-Nam Sách chỉnh sửa (đính kèm file)
Lịch lớp A176-Tứ Kỳ chỉnh sửa (đính kèm file)
Lịch lớp A179-Vietcombank chỉnh sửa (đính kèm file)
Lịch lớp A180-Tại trường chỉnh sửa (đính kèm file)
Lịch lớp A181-Tại trường  (đính kèm file)
Lịch lớp A184-TTGDTX-NN,tin học chỉnh sửa (đính kèm file)
Lịch lớp B29-TTGDTX-NN, tin học chỉnh sửa (đính kèm file)
Lịch lớp B30-TTGDTX-NN, tin học chỉnh sửa (đính kèm file)  
 
Các tin mới hơn
LỊCH A 185 THAY THẾ LỊCH CŨ (17/10/2021)
Lịch học tháng 10 năm 2021 các lớp: A191, A192, A193, A194, A195, A196, A197, A198, A199, A200(04/10/2021)
Lịch tháng 9/2021, các lớp A: 177-k24; 181-k25; 182-k25; 183-k25; 184-k25; 185-k25;186-k25;187-k25; 188-k25; 189-k25; 190-k25; 192-k25; 193-k25; 195-k26;196-k26;179-k25; 197-k26. (31/08/2021)
Lịch các lớp TCLLCT-HC,A: 189; 190;190;192;193;194;195;196;197;(03/08/2021)
lịch tổng thể các lớp TCLLCT - HC, tháng 8 năm 2021(30/07/2021)
Các tin cũ hơn
Lịch học tổng thể các lớp tháng 9/2020(31/08/2020)
Lịch giảng dạy và học tập tháng 7/2020 Khoa Nhà nước Pháp luật.(04/07/2020)
Lịch giảng dạy và học tập tháng 7/2020 Khoa Xây dựng Đảng.(04/07/2020)
Lịch giảng dạy và học tập tháng 7/2020 Khoa Lý luận cơ sở.(04/07/2020)
Lịch giảng dạy và học tập các lớp tháng 6/2020(08/06/2020)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín