Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Sự việc - sự kiện
Khoa Lý luận Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nghiên cứu thực tế tại xã Ninh Thành huyện Ninh Giang

Ngày 29/8/2019 khoa Lý Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tổ chức đi nghiên cứu thực tế tại xã Ninh Thành huyện Ninh Giang

Tại Trụ sở UBND xã, đoàn nghiên cứu thực tế do đồng chí Phạm Đức Minh làm trưởng đoàn đã gặp gỡ với các đồng chí lãnh đạo xã, trao đổi một số vấn đề liên quan tới chủ đề nghiên cứu của Khoa năm 2019.
Qua buổi làm việc, đoàn nghiên cứu được nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020, đặc biệt là vấn đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp của xã. Xã Ninh Thành đã có Nghị quyết chuyên đề về nông nghiệp tập trung theo tinh thần Nghị định 35 và Thông tư 19 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Năm 2015 xã đã hình thành khu sản xuất tập trung với mô hình trồng lúa (diện tích 30-35 ha). Tháng 7/2019 hình thành các vùng cây ăn quả kết hợp với cây ngắn ngày cho năng suất và hiệu quả sử dụng đất cao.
Về vấn đề sát nhập thôn, Ninh Thành đã thực hiện sát nhập 6 thôn thành 4 thôn bắt đầu từ ngày 1/6/2019. Việc sát nhập vừa tạo thuận lợi vừa nảy sinh những bất cập đòi hỏi phải có thời gian để dần thích nghi trong tình hình mới.
Đoàn nghiên cứu tiến hành trao đổi làm rõ các vấn đề quan tâm xoay quanh việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, việc ứng dụng triển khai KHKT cho nông dân, hoạt động của bộ máy chính quyền trong việc phát triển kinh tế-xã hội....
Kết thúc buổi làm việc Đoàn nghiên cứu đã thu hoạch được nhiều kiến thức thực tiễn phong phú, lắng nghe và trao đổi các giải pháp với địa phương nhằm giải quyết các vấn đề đặt ra trong thời gian tới.
Phạm Thị Phương Thanh
Các tin mới hơn
Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A168- khoá 23 (Tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã Kinh Môn)(03/07/2020)
Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 -2020 và 2020 - 2025 - tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương.(01/07/2020)
Hội nghị hội thảo khoa học và sơ kết cụm thi đua số 4 khu vực đồng bằng sông hồng các trường chính trị tỉnh trong khối thi đua thuộc Học viện Chính Trị Quốc gia Hồ Chí Minh(30/06/2020)
Hội nghị Duyệt điều kiện viết khóa luận, thi tốt nghiệp và bốc thăm môn thi tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị- hành chính A168 – Khoá 24 (huyện Kinh Môn)(19/06/2020)
Hội nghị Duyệt điều kiện viết khóa luận, thi tốt nghiệp và bốc thăm môn thi tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị- hành chính A162 – Khoá 23 huyện Thanh Miện)(09/06/2020)
Các tin cũ hơn
Tổ chức bốc thăm lựa chọn môn thi tốt nghiệp lớp TC LLCT-HC B21 - Khoá 22(21/11/2019)
Hội nghị giao ban tháng 9/2019(21/11/2019)
Khoa Xây dựng Đảng đi nghiên cứu thực tế tại Huyện Kim Thành(21/11/2019)
Bế giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở năm 2019 (Lớp thứ hai)(21/11/2019)
Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp lớp trung cấp Lý luận chính trị - hành chính A149 - khoá 22 (mở tại Trung tâm BDCT huyện Cẩm Giàng)(21/11/2019)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương