Tổ chức - Nhân sự
Khoa Xây dựng Đảng


 

Họ và tên

ThS. Đỗ Thị Lan

Chức vụ

Trưởng khoa

Năm sinh

 1971

Email

  

  

 

Họ và tên

ThS. Thân Thị Cương

Chức vụ

 

Phó trưởng khoa

 

Năm sinh

1980

Email

 

 

 

Họ và tên

ThS. Đoàn Thị Xoa

Chức vụ

Giảng viên

Năm sinh

1989

Email

 

 

 

Họ và tên

ThS. Nguyễn Thanh Nguyên

Chức vụ

Giảng viên

Năm sinh

1974

Email

 

 

 

Họ và tên

ThS. Phùng Thị Tuyền

Chức vụ

Giảng viên

Năm sinh

1985

Email

 

 

 

Họ và tên

CN Nguyễn Thùy Linh

Chức vụ

Giảng viên

Năm sinh

1982

Email

 

 

 

Họ và tên

ThS. Đào Thị Lê

Chức vụ

Giảng viên

Năm sinh

1987

Email

 

Các tin mới hơn
Ban Giám hiệu(02/12/2019)
Phòng Đào tạo(02/12/2019)
Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị(02/12/2019)
Phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông tin - Tư liệu(02/12/2019)
Khoa Dân vận(02/12/2019)
Các tin cũ hơn
Khoa Nhà nước và Pháp luật(02/12/2019)
Khoa Lý luận Mác Lê-nin - Tư tưởng Hồ Chí Minh(02/12/2019)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương