Tìm kiếm  
 
Bạn thấy website này thế nàoLượt Truy Cập
841,524
Tin nổi bật
1  2  3  4  5 
Khai giảng lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới và nâng cao năng lực hoạt động cho đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2016-2021 (lớp thứ nhất) Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính B20 K22 (tại Trung tâm GDTX Tỉnh Hải Dương) Trường Chính trị tỉnh Hải Dương làm việc với Thường trực Huyện ủy Bình Giang triển khai Kế hoạch nghiên cứu thực tế về công tác dân vận năm 2017
Tin tức - thời sự
Khai giảng Lớp Cao cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung tỉnh Hải Dương (Khóa học 2016 - 2018)
Lớp học nhằm đi sâu nghiên cứu những thành tựu phát triển mới và các giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có tư duy lý luận, tầm nhìn thời đại, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, văn hoá cầm quyền và tác phong lãnh đạo.
Toàn văn Nghị quyết Trung ương 4 - Khóa XII
Nông thôn mới của khát vọng khởi nghiệp làm giàu
Bỏ 1 chữ mất 10 năm, sửa 1 lỗi chờ 2 đời bộ trưởng
Thông báo