Tìm kiếm  
 
Bạn thấy website này thế nàoLượt Truy Cập
534,556
Tin nổi bật
1  2  3  4  5 
Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp lớp trung cấp Lý luận chính trị - hành chính A106-Khóa 19 (huyện Kinh Môn) Bế giảng lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A110 - K19 (huyện Kim Thành) Sơ kết lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính B15 - khoá 20 tại Trường Quân sự tỉnh Hải Dương
Tin tức - thời sự
Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII
Sáng 28/1, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Đinh Thế Huynh đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư khóa XII
Danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Thông báo