Tìm kiếm  
 
Bạn thấy website này thế nàoLượt Truy Cập
764,123
Tin nổi bật
1  2  3  4  5 
Trường Chính trị tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị giao ban tháng 12/2016 Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A136-K21 (2016-2018) Mở tại TTBD Chính trị huyện Bình Giang Bế giảng lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A103 - K19 (huyện Thanh Miện)
Tin tức - thời sự
Khai giảng Lớp Cao cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung tỉnh Hải Dương (Khóa học 2016 - 2018)
Lớp học nhằm đi sâu nghiên cứu những thành tựu phát triển mới và các giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có tư duy lý luận, tầm nhìn thời đại, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, văn hoá cầm quyền và tác phong lãnh đạo.
Toàn văn Nghị quyết Trung ương 4 - Khóa XII
Nông thôn mới của khát vọng khởi nghiệp làm giàu
Bỏ 1 chữ mất 10 năm, sửa 1 lỗi chờ 2 đời bộ trưởng
Thông báo