Tìm kiếm  
 
Bạn thấy website này thế nàoLượt Truy Cập
1,170,247
Tin nổi bật
1  2  3  4  5 
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên Khoá 59 năm 2018, mở tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bình Giang Tổ chức Hội nghị bốc thăm môn thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC A146 - K22 Khoa Lý luận Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh tổ chức đi nghiên cứu thực tế tại xã Quốc Tuấn, Huyện Nam Sách
Thông báo