Tìm kiếm  
 
Bạn thấy website này thế nàoLượt Truy Cập
806,849
Tin nổi bật
1  2  3  4  5 
Trường Chính trị tỉnh Hải Dương, tổ chức bốc thăm môn thi tốt nghiệp lớp TCLLCT- HC A118 K20 (Mở tại TTBDCT thị xã Chí Linh). Trường Chính trị họp giao ban tháng 02/2017 Khoa Nhà nước và Pháp luật họp triển khai công tác tháng 01 năm 2017
Tin tức - thời sự
Khai giảng Lớp Cao cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung tỉnh Hải Dương (Khóa học 2016 - 2018)
Lớp học nhằm đi sâu nghiên cứu những thành tựu phát triển mới và các giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có tư duy lý luận, tầm nhìn thời đại, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, văn hoá cầm quyền và tác phong lãnh đạo.
Toàn văn Nghị quyết Trung ương 4 - Khóa XII
Nông thôn mới của khát vọng khởi nghiệp làm giàu
Bỏ 1 chữ mất 10 năm, sửa 1 lỗi chờ 2 đời bộ trưởng
Thông báo