Tìm kiếm  
 
Bạn thấy website này thế nàoLượt Truy Cập
629,015
Tin nổi bật
1  2  3  4  5 
Bế giảng lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A100 - Khóa 18 Sơ kết lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính A118 - Khoá 20 Sơ kết lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính A119 - Khoá 20
Hoạt động nhà trường
Bế giảng lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A100 - Khóa 18
Kết quả cuối khoá học: 14 học viên tốt nghiệp loại giỏi (chiếm 25,5%); 37 học viên tốt nghiệp loại khá (chiếm 67,2%) ; 04 học viên tốt nghiệp loại trung bình (chiếm 7,3%).
Sơ kết lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính A118 - Khoá 20
Sơ kết lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính A119 - Khoá 20
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên khoá 47
Thông báo