Tìm kiếm  
 
Bạn thấy website này thế nàoLượt Truy Cập
822,729
Tin nổi bật
1  2  3  4  5 
Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính A116 K20, khóa 2015 - 2017, huyện Bình Giang Sơ kết lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính A128-Khóa 21, mở tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thanh Hà Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính A108 khóa 19 (Huyện Gia Lộc).
Tin tức - thời sự
Khai giảng Lớp Cao cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung tỉnh Hải Dương (Khóa học 2016 - 2018)
Lớp học nhằm đi sâu nghiên cứu những thành tựu phát triển mới và các giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có tư duy lý luận, tầm nhìn thời đại, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, văn hoá cầm quyền và tác phong lãnh đạo.
Toàn văn Nghị quyết Trung ương 4 - Khóa XII
Nông thôn mới của khát vọng khởi nghiệp làm giàu
Bỏ 1 chữ mất 10 năm, sửa 1 lỗi chờ 2 đời bộ trưởng
Thông báo