Tìm kiếm  
 
Bạn thấy website này thế nàoLượt Truy Cập
396,530
Tin nổi bật
1  2  3  4  5 
Bế giảng lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A101-K19 (huyện Cẩm Giàng) Bế giảng lớp trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính B10 và B11 - K19 tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương Khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2015
Hoạt động nhà trường
Bế giảng lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A101-K19 (huyện Cẩm Giàng)
Mỗi học viên cần phát huy những kiến thức đã được nghiên cứu, học tập; vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng chi bộ, Đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.
Bế giảng lớp trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính B10 và B11 - K19 tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương
Khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2015
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên chính K22 mở tại TT BDCT Thị Xã Chí Linh
Thông báo