Tìm kiếm  
 
Bạn thấy website này thế nàoLượt Truy Cập
176,255
Tin nổi bật
1  2  3  4  5 
Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp lớp trung cấp Lý luận chính trị - hành chính A91 K18 (Mở tại Bệnh viện y học cổ truyền Hải Dương) Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính A109 khóa 19 (2014 - 2016) Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị tỉnh Hải Dương, khoá VII (2014 - 2016)
Hoạt động nhà trường
Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp lớp trung cấp Lý luận chính trị - hành chính A91 K18 (Mở tại Bệnh viện y học cổ truyền Hải Dương)
Kỳ thi tốt nghiệp lớp trung cấp Lý luận chính trị - hành chính A91 K18 (mở tại Bệnh viện y học cổ truyền Hải Dương) diễn ra trong 02 ngày 29 và 30/9/2014 với 03 môn học: Chủ nghĩa xã hội khoa học; Đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở.
Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính A109 khóa 19 (2014 - 2016)
Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị tỉnh Hải Dương, khoá VII (2014 - 2016)
Khoa Xây dựng Đảng tổ chức đi nghiên cứu thực tế tại huyện Kinh Môn
Thông báo