Chung sức, đồng lòng, toàn dân, toàn quân phòng chống dịch COVID - 19!
Lĩnh vực:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnTải file
số 50- KH/TCT 06/08/2021 Kế hoạch hoạt động Website và phát hành "Thông tin Lý luận và Thực tiễn" Quý III năm 2021 Tải file Tải về;
Số 108 -TB/TCT 02/08/2021 Thông báo về việc tổ chức giảng dạy, học tập trực tuyến trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covidd -19 hiện nay Tải file Tải về
sô 48-HD/TCT 02/08/2021 Hướng dẫn về thể thức viết bài thu hoạch kết thúc phần học/môn học lớp Trung cấp Lý luận chính trị -hành chính; lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính; lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng Tải file Tải về
Số 09-LL/TW 09/07/2021 KẾT LUẬN CỦA bAN BÍ THƯ VỀ XÁ ĐỊNH TRÌNH ĐỘ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐỐI VỚI CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN Tải file Tải về
Số 141-QĐ/TCT 14/06/2021 V/v Ban hành Quy định về tổ chức giảng dạy, quản lý đào tạo trực tuyến tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương Tải file Tải về;
số 367-TB/HVCTQG 04/06/2021 V/v mởi 05 lớp tập huấn giáo trình Trung cấp lý luận chính trị Tải file Tải về;
11-QĐ/TW 19/05/2021 Quy định về Trường Chính trị chuẩn Tải file Tải về
1595/UBND-VP 07/05/2021 V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Tải file Tải về
14 - CT/TU 04/05/2021 Chi thi của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tải file Tải về
Số 101-HD/HVCTQG 16/03/2021 Hướng dẫn thực hiện Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (Hệ TCLLCT) Tải file Tải về
12345678
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín