NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 61 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HẢI DƯƠNG (27/7/1963 - 27/7/2024) VÀ 95 NĂM NGÀY NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (28/7/1929 - 28/47/2024)!
Bảo vệ nền tảng tư tường
Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới
Nhiệm vụ của học viên Trường chính trị tỉnh Hải Dương trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch hiện nay
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với tất cả cán bộ, đảng viên. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, mỗi học viên Trường Chính trị tỉnh Hải Dương cần tăng cường trách nhiệm trong việc bảo vệ và đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái thù địch, góp phần xây dựng Đảng ngày càng lớn mạnh.
Tăng cường đấu tranh phản bác những âm mưu xuyên tạc về Chủ tich Hồ Chí Minh
KHÔNG THỂ ĐỂ THẾ LỰC THÙ ĐỊCH, PHẢN ĐỘNG VÀ CÁC PHẦN TỬ CƠ HỘI CHÍNH TRỊ KÍCH ĐỘNG HẬN THÙ, CHIA RẼ DÂN TỘC
Nâng cao ý thức, trách nhiệm của giảng viên Trường chính trị tỉnh Hải Dương trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng
ĐẤU TRANH BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, ĐÁNH ĐỒNG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM VỚI CUỘC XUNG ĐỘT NGA - UKRAINE HIỆN NAY
BẢO VỆ LỢI ÍCH NHÂN DÂN HAY CHIÊU TRÒ LỢI DỤNG, LÔI KÉO, KÍCH ĐỘNG CỦA CHỦ NGHĨA DÂN TÚY
QUÁN TRIỆT NGUYÊN TẮC TÍNH ĐẢNG THEO TINH THẦN ĐẠI HỘI XIII TRONG GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG.
TÍNH NHÂN VĂN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA
VẬN DỤNG TÁC PHẨM CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG VÀO GIẢNG DẠY MÔN HỌC NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
12
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín