NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 49 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2024) VÀ 138 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/5/1886-01/5/2024)!
cơ cấu tổ chức
Tổ chức bộ máy Trường Chính trị tỉnh Hải Dương:

1. Ban Giám hiệu:

- Gồm Hiệu trưởng và không quá 02 Phó hiệu trưởng.

- Chế độ làm việc: Trường Chính trị tỉnh Hải Dương làm việc theo chế độ thủ trưởng. Hiệu trưởng phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương và pháp luật về toàn bộ công việc của nhà trường; các Phó hiệu trưởng là người giúp hiệu trưởng phụ trách, điều hành và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật về các công việc được phân công.

 2. Cơ cấu tổ chức các khoa, phòng:

- Gồm có 03 khoa và 02 phòng:

+ Khoa Lý luận cơ sở.

+ Khoa Xây dựng Đảng.

+ Khoa Nhà nước và pháp luật.

+ Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học.

+ Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu.

- Ngoài các khoa phòng chuyên môn, còn có các Hội đồng như: Hội đồng khoa học; Hội đồng thi đua khen thưởng… và các Ban biên tập Cổng thông tin điện tử, tạp chí Thông tin Lý luận và Thực tiễn…

3. Về biên chế:

- Chỉ tiêu biên chế của Trường Chính trị tỉnh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương xem xét, quyết định trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ, cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức; phù hợp với tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm được phê duyệt; bảo đảm việc tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

- Cơ cấu cán bộ giảng dạy và nghiên cứu tối thiểu là 75% so với tổng số cán bộ, công chức, viên chức. Để phục vụ công tác giảng dạy, Trường Chính trị tỉnh được thực hiện chế độ giảng viên kiêm nhiệm. Việc xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức gồm một số đồng chí là cán bộ lãnh đạo và chuyên viên nghiên cứu ở một số sở, ban, ngành... Ban Giám hiệu điều hành, quản lý việc giảng dạy và thực hiện chế độ của giảng viên kiêm chức.

- Ngoài số biên chế theo chỉ tiêu được giao, Trường Chính trị tỉnh Hải Dương được hợp đồng lao động, theo khả năng tự trang trải, bảo đảm thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín