Chung sức, đồng lòng, toàn dân, toàn quân phòng chống dịch COVID - 19!
TIN NỔI BẬT
  Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực chuyên môn đối với đội ngũ giảng viên trẻ là đoàn viên thanh niên ở trường Chính trị tỉnh Hải Dương hiện nay
  Mãi mãi đi theo con đường Bác Hồ đã chọn
  Khoa Nhà nước và Pháp luật tổ chức sinh hoạt chuyên môn tháng 5 năm 2021
  Thông báo số 64- TB/TCT, ngày 06/5/2021.Kết luận của hiệu trương tại Hội nghị giao ban 05 năm 2021
  Ghi nhớ lời Bác Hồ trong ngày bầu cử
  Đổi mới hoạt động nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu thực tế ở cơ sở đối với giảng viên của trường Chính trị tỉnh Hải Dương đáp ứng yêu cầu mới hiện nay
  Trường Chính trị tỉnh Hải Dương Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A196- Khóa 26 năm 2021 – 2023 (mở tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện Bình Giang)
Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh
Chỉ thị số 12 - CT/TU ngày 01/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái mới
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trên địa bàn tỉnh
Tiếp tục quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, đồng thời triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
Lĩnh vực:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnTải file
số 367-TB/HVCTQG 04/06/2021 V/v mởi 05 lớp tập huấn giáo trình Trung cấp lý luận chính trị Tải file Tải về;
số 367-TB/HVCTQG 04/06/2021 V/v mở 05 lớp Tập huấn giáo trình Trung cấp lý luận chính trị Tải file Tải về
Số 11-QĐ/TW 19/05/2021 Tải file Tải về
1595/UBND-VP 07/05/2021 V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Tải file Tải về
14 - CT/TU 04/05/2021 Chi thi của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tải file Tải về
Số 12-CT/TU 01/03/2021 Chỉ thị của BTV TU về lãnh đạo tiếp tục phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH trong trạng thái mới Tải file Tải về
Số 652/BCĐ 27/02/2021 Về việc xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc trong tình hình mới Tải file Tải về
26-CV/TCT 29/01/2021 Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Tải file Tải về
80 - TB/TU 29/01/2021 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tải file Tải về
01/CĐ-UBND 28/01/2021 Về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tải file Tải về
1234567
Thông báo
Những ai đến 31 địa điểm của Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh cần liên hệ cơ quan y tế
Tối ngày 28/1, Bộ Y tế đã ban hành công điện khẩn số 27, nêu rõ 31 địa điểm của Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh mà những ai đã đến cần liên hệ với cơ quan y tế ngay
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Trường Chính trị tỉnh Hải Dương tổ chức đấu giá thanh lý tài sản theo Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh HD về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá thanh lý tài sản do TCT tỉnh HD quản lý
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín