Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
TIN NỔI BẬT
  Bế giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng và cập nhật kiến thức mới chức danh Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn năm 2020 (lớp thứ hai)
  Bế giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội nông dân cơ sở năm 2020
  Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính Khoá 35 (mở tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương))
  Khoa lý luận cơ sở tổ chức đi nghiên cứu thực tế tại xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng.
  Khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội nông dân cấp cơ sở năm 2020 - tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương
  Kết quả nổi bật của Đảng bộ tỉnh Hải Dương trong nhiệm kỳ 2015-2020
  Kết quả nổi bật của Đảng bộ tỉnh Hải Dương trong nhiệm kỳ 2015-2020
Đoàn cán bộ, học viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đi nghiên cứu thực tế tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương và thành phố Chí Linh
Thực hiện Công văn số 1367-CV/HVCTQG-TCT, ngày 21/10/2020 của Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh về việc tổ chức nghiên cứu thực tế cho lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý đào tạo tại tỉnh Hải Dương.
Bế giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng và cập nhật kiến thức mới chức danh Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn năm 2020 (lớp thứ hai)
Bế giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội nông dân cơ sở năm 2020
Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính Khoá 35 (mở tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương))
Khoa lý luận cơ sở tổ chức đi nghiên cứu thực tế tại xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng.
Khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội nông dân cấp cơ sở năm 2020 - tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương
Lĩnh vực:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnTải file
101-TB/TCT 08/10/2020 Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị giao ban tháng 10/2020 Tải file Tải về
107/2020/NĐ-CP 14/09/2020 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Tải file Tải về
108/2020/NĐ-CP 14/09/2020 Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Tải file Tải về
106/2020/NĐ-CP 10/09/2020 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập Tải file Tải về
86-TB/TCT 08/09/2020 Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị giao ban tháng 9 năm 2020 Tải file Tải về
85-BC/TCT 03/09/2020 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8 và kế hoạch công tác tháng 9 năm 2020 Tải file Tải về
1939-TB/TU 28/08/2020 Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới Tải file Tải về
3154-UBND/VP 28/08/2020 Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
77-TB/TCT 17/08/2020 Thông báo về khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở Trường Chính trị tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
1912-TB/TU 16/08/2020 Thông báo Kết luận của Ban TV Tỉnh uỷ về khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương Tải file Tải về;Tải về;
123456
Thông báo
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Trường Chính trị tỉnh Hải Dương tổ chức đấu giá thanh lý tài sản theo Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh HD về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá thanh lý tài sản do TCT tỉnh HD quản lý
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương