Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
TIN NỔI BẬT
  Hải Dương cần đề ra những mục tiêu tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh
  Các Nghị định mới được Chính phủ ban hành liên quan tới vấn đề nhân sự đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức, nhân sự các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp tỉnh
  Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A166- khoá 23 (Tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bình Giang)
  Nét mới trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII
  Phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu tổ chức Hội nghị đánh giá các hoạt động công tác tháng 8, đầu tháng 9/2020 và triển khai nhiệm vụ công tác trong thời gian tới
  Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A185- Khóa 25 năm 2020 – 2022 Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Hải Dương (mở tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương)
  Tỉnh Hải Dương lấy ý kiến góp ý của Nhân dân tham gia vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
       
       
Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A166- khoá 23 (Tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bình Giang)
Phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu tổ chức Hội nghị đánh giá các hoạt động công tác tháng 8, đầu tháng 9/2020 và triển khai nhiệm vụ công tác trong thời gian tới
Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A185- Khóa 25 năm 2020 – 2022 Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Hải Dương (mở tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương)
Khoa Lý luận cơ sở tổ chức họp đánh giá hoạt đông tháng 8 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9/2020
Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính A186- Khóa 25 năm 2020 – 2022 (Mở tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện Thanh Miện)
Hải Dương cần đề ra những mục tiêu tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh
Đồng chí Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu Đảng bộ tỉnh rà soát, hoàn thiện xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.
Nét mới trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII
Tỉnh Hải Dương lấy ý kiến góp ý của Nhân dân tham gia vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lộc khoá XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Hà lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.
Lĩnh vực:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnTải file
107/2020/NĐ-CP 14/09/2020 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Tải file Tải về
108/2020/NĐ-CP 14/09/2020 Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Tải file Tải về
106/2020/NĐ-CP 10/09/2020 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập Tải file Tải về
86-TB/TCT 08/09/2020 Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị giao ban tháng 9 năm 2020 Tải file Tải về
85-BC/TCT 03/09/2020 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8 và kế hoạch công tác tháng 9 năm 2020 Tải file Tải về
1939-TB/TU 28/08/2020 Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới Tải file Tải về
3154-UBND/VP 28/08/2020 Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
77-TB/TCT 17/08/2020 Thông báo về khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở Trường Chính trị tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
1912-TB/TU 16/08/2020 Thông báo Kết luận của Ban TV Tỉnh uỷ về khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương Tải file Tải về;Tải về;
2953/UBND-VB 14/08/2020 Công văn số 2953/UBND-VP ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone Tải file Tải về
123456
Thông báo
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương