Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Báo cáo ĐT, BD
Kế hoạch tuyển sinh, mở lớp trong năm 2013

I. Đào tạo Trung cấp LLCT-HC

- Yêu cầu: đối tượng cử đi học là CB chủ chốt, dự nguồn của các sở, ban, ngành và ĐT; CB chủ chốt, dự nguồn của huyện và cơ sở.

- Dự kiến mở các lớp sau:

TT

Đơn vị

Số lớp

Tuyển sinh

Thời điểm mở lớp

1

Bệnh viện Đông y

01

70

T3/2013

2

Huyện uỷ Ninh Giang

01

70

T4/2013

3

Huyện uỷ Tứ Kỳ

01

70

T5/2013

4

Huyện uỷ Bình Giang

01

75

T5/2013

5

Huyện uỷ Ninh Giang

01

70

T6/2013

6

Huyện uỷ Chí Linh

01

70

T6/2013

7

Huyện uỷ Tứ Kỳ

01

70

T8/2013

8

Huyện uỷ Kim Thành

01

70

T9/2013

9

Huyện uỷ Kinh Môn

01

70

T9/2013

10

Các sở, ban, ngành, ĐT

01

75

T10/2013

II. Chương trình bồi dưỡng

- Yêu cầu:

+ Đối với lớp Chuyên viên chính: đối tượng là công chức trong ngạch chuyên viên chính tỉnh, huyện.

+ Đối với lớp Chuyên viên: đối tượng là công chức trong ngạch chuyên viên tỉnh, đoàn thể, huyện.

- Dự kiến mở các lớp sau:

TT

Chương trình - lớp

Số lớp

Tuyển sinh

Chỉ tiêu NS

Thời điểm mở lớp

1

Chuyên viên

02

100

100

T4/2013

100

100

T10/2013

2

Chuyên viên chính

02

100

100

T4/2013

100

100

 
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương