Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Nghiên cứu trao đổi
Nhận diện những tác động tích cực và hạn chế đến hoạt động đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã tỉnh Hải Dương hiện nay
Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã hiện nay ở Hải Dương chịu sự tác động của nhiều yếu tố từ các yếu tố có cả tích cực và tiêu cực. Đặt ra yêu cầu đối với các cơ quan quản lý và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã cần nhận diện để từ đó có giải pháp cho phù hợp
Các Nghị định mới được Chính phủ ban hành liên quan tới vấn đề nhân sự đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức, nhân sự các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp tỉnh
Trong các ngày 10/9 và 14/9/2020 Chính phủ đã ban hành các Nghị định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đều có hiệu lực từ ngày 15/11/2020.
Ý nghĩa lịch sử và giá trị bất hủ của Bản Tuyên ngôn Độc Lập
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử - Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam)
HẢI DƯƠNG – MÙA THU THÁNG TÁM
Tháng Tám mùa thu ở Hải Dương luôn gợi cho chúng ta những cảm xúc bâng khuâng, hào hùng, cả trong quá khứ và hiện tại.
Chung sức, đồng lòng, cương quyết chặn đứng dịch bệnh Covid - 19
Những điều đặc biệt của Cách mạng Tháng Tám
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 do Ðảng Cộng sản và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đã để lại bài học thành công trên các vấn đề rất căn bản và trọng yếu của một cuộc biến đổi chính trị, xã hội sâu sắc và triệt để. Ðó là bài học về giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc vì độc lập của Tổ quốc, vì tự do, hạnh phúc của đồng bào; bài học về đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy cao nhất chủ nghĩa yêu nước, vì lợi ích quốc gia, dân tộc; bài học về kiên định mục tiêu chiến lược đồng thời khôn khéo về sách lược với sự nhạy cảm đặc biệt về chính trị của lãnh tụ và đội tiền phong lãnh đạo; bài học về xử lý đúng đắn tình thế và thời cơ cách mạng.
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO TẠI TỈNH HẢI DƯƠNG
Hải Dương là tỉnh có nhiều loại hình tín ngưỡng, tôn giáo đan xen và có đông chức sắc, tín đồ các tôn giáo sinh sống. Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn cơ bản, thuần túy trong tôn giáo. Những năm qua, các cấp chính quyền của tỉnh không ngừng nâng cao công tác quản lý nhà nước đối với tôn giáo trong địa bàn tỉnh và đạt được kết quả đáng ghi nhận.
Một số lỗi ngôn ngữ thường gặp trong văn bản quản lý nhà nước
Trường Chính trị tỉnh Hải Dương - Đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
Thành lập cách đây 57 năm (ngày 27/7/1963) trên cơ sở Trường Đảng và Trường Hành chính sáp nhập lại, sau nhiều lần đổi tên và chuyển địa điểm theo yêu cầu nhiệm vụ. Trường Chính trị tỉnh Hải Dương đã không ngừng phát triển và trưởng thành.
Đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay
1234
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương