Nghiên cứu trao đổi
Khoa Nhà nước và pháp luật thi đua lập thành tích hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Phạm Thị Thanh, Phó trưởng khoa Nhà nước và pháp luật
Áp dụng câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tình huống đối với các môn học thuộc khoa Nhà nước và Pháp luật Trường Chính trị tỉnh Hải Dương
ThS. Phạm Thị Thanh, Phó trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật
Quy định về cán bộ công chức cấp xã theo Thông tư 13/2019/TT-BNV
ThS. Lương Thị Quyên, Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật
Lịch sử và ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020)
ThS. Trần Thị Hiền, Chuyên viên phòng NCKH-TT-TL
Hội nghị dân chủ ở Trường Chính trị tỉnh Hải Dương, nơi phát huy cao nhất trí tuệ tập thể, tính dân chủ của toàn thể cán bộ, viên chức trong cơ quan
ThS. Bùi Quang Toản, TUV, Hiệu trưởng
Cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Hải Dương đồng lòng nhất trí, quyết tâm phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể để vững bước đi lên
ThS. Bùi Quang Toản, TUV, Hiệu trưởng
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương