Chung sức, đồng lòng, toàn dân, toàn quân phòng chống dịch COVID - 19!
Nghiên cứu trao đổi
CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA CHI BỘ
GÓP PHẦN ĐẤU TRANH CHỐNG MỘT SỐ QUAN ĐIỂM SAI TRÁI VỀ LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI
Tăng cường cập nhật kiến thức mới với định hướng dư luận tích cực trong giảng dạy lý luận chính trị, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Đoàn kết phấn đấu xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn giai đoạn(2021 – 2025)
Ban Bí thư dừng xác định trình độ lý luận chính trị với cán bộ, đảng viên
Chính sách pháp luật liên quan đến tích tụ và tập trung ruộng đất trong nông nghiệp của Việt Nam
Nhìn lại 10 năm thực hiện nhiệm vụ cải cách thể chế (2011 - 2020) ở tỉnh Hải Dương theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ
Phân tích giá trị lý luận củng cố niềm tin khoa học cho việc lựa chọn con đường đi lên CNXH ở Việt Nam hiện nay
Tự hào nghề làm Báo
Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực chuyên môn đối với đội ngũ giảng viên trẻ là đoàn viên thanh niên ở trường Chính trị tỉnh Hải Dương hiện nay
Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về Trường chính trị chuẩn có xác định 9 vấn đề đối với đội ngũ giảng viên trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới hiệu quả của các nhiệm vụ của nhiệm vụ của đội ngũ giảng viên. Để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Đồng thời hướng đến mục tiêu xây dựng trường chính trị đạt chuẩn trong tương lai gần. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn, đòi hỏi phải chủ động xây dựng và thực hiện các giải pháp đồng bộ, phải có quyết tâm chính trị cao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, của đội ngũ giảng viên và đặc biệt là sự quan tâm hỗ trợ của Tỉnh ủy cùng các ban, ngành, đoàn thể.
1234567
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín