Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Nghiên cứu trao đổi
NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM KHÓA XII
CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ ĐÔ THỊ VĂN MINH” - HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.
Phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh trong thời gian qua luôn là nội dung trọng tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp. Về cơ bản, đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đa số người dân, và đã đạt nhiều thành tựu tích cực, từng bước làm thay đổi toàn diện đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn. Trong đó, không thể không nói tới vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.
“Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”
Chủ nghĩa Mác - Lênin ra đời vào giữa thế kỷ XIX, đến đầu thế kỷ XX, được hiểu theo nghĩa chung nhất là học thuyết khoa học về “sự nhật thức thế giới và cải tạo thế giới”. Từ đó đến ngày nay, thế giới đã trải qua biết bao biến cố thăng trầm, quanh co, phức tạp, song đời sống xã hội vẫn không nằm ngoài những quy luật phổ biến đã được Chủ Nghĩa Mác -Lênin tổng kết.
MỘT SỐ GỢI Ý LÀM TĂNG TÍNH GIÁ TRỊ VÀ TÍNH TIN CẬY CỦA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH (LLCT-HC) Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
Nhận diện những tác động tích cực và hạn chế đến hoạt động đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã tỉnh Hải Dương hiện nay
Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã hiện nay ở Hải Dương chịu sự tác động của nhiều yếu tố từ các yếu tố có cả tích cực và tiêu cực. Đặt ra yêu cầu đối với các cơ quan quản lý và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã cần nhận diện để từ đó có giải pháp cho phù hợp
Các Nghị định mới được Chính phủ ban hành liên quan tới vấn đề nhân sự đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức, nhân sự các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp tỉnh
Trong các ngày 10/9 và 14/9/2020 Chính phủ đã ban hành các Nghị định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đều có hiệu lực từ ngày 15/11/2020.
Ý nghĩa lịch sử và giá trị bất hủ của Bản Tuyên ngôn Độc Lập
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử - Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam)
HẢI DƯƠNG – MÙA THU THÁNG TÁM
Tháng Tám mùa thu ở Hải Dương luôn gợi cho chúng ta những cảm xúc bâng khuâng, hào hùng, cả trong quá khứ và hiện tại.
Chung sức, đồng lòng, cương quyết chặn đứng dịch bệnh Covid - 19
Những điều đặc biệt của Cách mạng Tháng Tám
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 do Ðảng Cộng sản và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đã để lại bài học thành công trên các vấn đề rất căn bản và trọng yếu của một cuộc biến đổi chính trị, xã hội sâu sắc và triệt để. Ðó là bài học về giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc vì độc lập của Tổ quốc, vì tự do, hạnh phúc của đồng bào; bài học về đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy cao nhất chủ nghĩa yêu nước, vì lợi ích quốc gia, dân tộc; bài học về kiên định mục tiêu chiến lược đồng thời khôn khéo về sách lược với sự nhạy cảm đặc biệt về chính trị của lãnh tụ và đội tiền phong lãnh đạo; bài học về xử lý đúng đắn tình thế và thời cơ cách mạng.
1234
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín