Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)!
Nghiên cứu trao đổi
Dấu ấn những ngày sinh nhật Bác Hồ 19.5.1890
Tìm hiểu kinh nghiệm trong tích tụ, tập trung ruộng đất của một số quốc gia trên thế giới
Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng thể hiện tầm vóc lịch sử, những vấn đề cơ bản mang tính quy luật của Cách Mạng Việt Nam
Thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị ở tỉnh Hải Dương – Thực trạng và giải pháp
Bình đẳng giới, được đánh giá là một trong những quốc gia có khung pháp lý về bình đẳng giới khá tiến bộ, đồng thời, việc thực hiện bình đẳng giới trong thực tiễn cũng đạt được những kết quả tích cực. Ở Hải Dương, bình đẳng giới nói chung, bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị nói riêng được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
CHUYỂN ĐỔI SỐ Ở TỈNH HẢI DƯƠNG HIỆN NAY
Theo Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/3/202 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Hải Dương phấn đấu đến năm 2025 đưa tỉnh thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số; đến năm 2030 thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số.
Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng được xác định là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cấp, các ngành. Trong số đó, thanh niên là đối tượng sử dụng nhiều nhất, chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất và cũng là lực lượng có vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện luật đất đai năm 2013 tại tỉnh Hải Dương
Phát triển tư duy phản biện của học viên trường Chính trị tỉnh Hải Dương thông qua học tập và nghiên cứu
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện Gia Lộc hiện nay
Góp phần tìm hiểu khái niệm “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
12345678910
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín